Záchovná stomatologie, léčba zubních kazů a zánětů

Záchovná stomatologie má jediný cíl – udržet Vaše zuby co nejdéle ve funkci. Zabývá se zejména léčbou zubních kazů, ale také léčbou zánětů zubní dřeně (endodoncie) a dostavbou defektů tvrdých zubních tkání (vzniklých např. úrazem).

Jak vzniká zubní kaz?

Zubní kaz je nejrozšířenější chorobou ústní dutiny. Vzniká poškozením zubů produkty bakterií. Tyto bakterie se nachází ve zvýšeném množství v zubním povlaku, který pokrývá povrch zubu v případě nedostatečné ústní hygieny. Na nevyčištěných místech se tento povlak vrství a hromadí. Spolu s velkým množství cukru v potravě a v nápojích potom dochází k rozvoji negativních vlivů zralého povlaku, což se projeví vznikem zubního kazu a zánětu dásní.

Jak se léčí zubní kaz?

Zubní kazy léčíme pomocí výplní. V naší ordinaci klademe velké nároky na funkčnost a trvanlivost ošetření, ale také na estetiku - zejména ve viditelných oblastech chrupu. Toho dosahujeme použitím různých materiálů – kompozitní pryskyřice, keramiky, či kapslovaného amalgámu.

Jaký je rozdíl mezi amalgámem a bílou (fotokompozitní) výplní?

Většina pacientů se domnívá, že rozdíl je pouze v barvě, což není pravda. Amalgám je kovová výplň, která se na zub žádným způsobem „nenalepí“. Drží pouze mechanicky, proto musí lékař většinou obětovat více zubních tkání, což je první velká nevýhoda. Další nevýhodou je, že působí jako klín – při zatěžování je větší riziko prasknutí zubu. Bílá (fotokompozitní) výplň se na zub „nalepí“, navíc je její pružnost velmi podobná pružnosti zubních tkání a proto zuby nemají tendenci praskat. Další výhodou je samozřejmě její estetika. Při zhotovení fotokompozitní výplně je nutné sucho, jakákoliv vlhkost naruší tuhnutí plomby, proto je velmi vhodné používat tzv. Kofferdam – latexovou blánu, která zuby dokonale utěsní.

Rozdíl mezi amalgámovou a fotokompozitní výplní

Ošetření pacienta s pomocí kofferdamové blány.

Dentální hygiena, preventivní prohlídky

Prevence je to nejdůležitější, co Vám můžeme poskytnout. Vždy je lepší řádná prevence, než složitě řešit následky zanedbané péče (zubní kaz, paradontitida - zánětu závěsného aparátu zubů). Je to také výrazně finančně výhodnější.

Jak často mám chodit na preventivní prohlídku?

Vhodné je chodit dvakrát ročně. Jen tak máte jistotu, že zubní lékař odhalí případné problémy v časném stádiu a jejich řešení bude co nejméně komplikované.

Proč mám chodit k dentální hygienistce, když chodím na pravidelné preventivní prohlídky?

Jak již bylo řečeno, prevence je to nejdůležitější, co můžete pro své zdraví udělat. Zdrojem veškerých problémů v dutině ústní je zubní plak, který je nutné pravidelně očišťovat. Dentální hygienistka Vás naučí, jak používat různé pomůcky dentální hygieny, aby čištění bylo efektivní (mezizubní kartáčky, dentální nit, správná technika klasickým zubním kartáčkem). Dále odstraňuje zubní kámen a pigmenty, což má v neposlední řadě výrazný estetický dopad, posuďte sami:

Fotografie před zákrokem a po zákroku

Endodoncie – ošetření kořenových kanálků

tomuto ošetření je nutno přistoupit, pokud došlo k zánětu zubního nervu nebo jeho odumření (jeho nejčastější příčinou je zubní kaz). V takovém případě je nutné odstranit poškozený nerv, pročistit a vydesinfikovat zubní kanálky a vzniklé prostory hermeticky zaplnit, abychom zabránili dalšímu šíření infekce do zubu, případně do jeho okolí. Toto ošetření je poměrně jak časově, tak materiálově náročné.  Takto ošetřený zub je velmi křehký. Je tedy nutné jej řádně rekonstruovat, abychom zamezili případné fraktuře (prasknutí zubu), nejčastěji pomocí korunky nebo polokorunky.

Stadia zubního kazu

Protetická stomatologie (keramické fasety, korunky a můstky)

Stomatologická protetika slouží k nahrazení chybějících zubů nebo jejich částí náhradami, které jsou obvykle zhotoveny podle otisku v zubní laboratoři. Rozlišujeme náhrady fixní - jsou pevně spojeny s vlastními zuby nebo s implantáty a náhrady snímací - každý den se z úst vyndávají za účelem jejich vyčištění. Komfortnější je protetika fixní, jelikož se více blíží vlastním zubům.

  

Bělení zubů, kombinované bělení Purewhitening

V naší ordinaci používáme velmi kvalitní kombinované bělení. Nejprve Vám zhotovíme nosiče pro domácí bělení podle otisku Vašich zubů (nosiče přesně dosedají na Vaše zuby, proto je minimální riziko vytečení bělícího gelu a podráždění dásní. Zároveň je tím zaručena maximální efektivita ). S těmito nosiči bělíte v pohodlí domova 14 nocí. Poté absolvujete ordinační fázi bělení, která zajistí dlouhodobou stabilitu vybělených zubů. Bělící gel je připravován těsně před použitím a udržován v chladu, což zvyšuje jeho účinnost. Pro více informací se můžete podívat na www.purewhitening.cz

Bělení obou čelistí pomocí kombinovaného bělení Purewhitening:

Stomatochirurgie, zubní implantáty:

Trhání zubů může být bezbolestné!

Nejčastějším výkonem ve stomatochirurgii je trhání (extrakce) zubu kvůli jeho nenávratnému poškození. Naším cílem je, aby pro Vás tyto zákroky byly co nejvíce komfortní. Samozřejmostí je použítí kvalitní lokální anestezie.

 

Jak se mohu připravit, pokud mám podstoupit chirurgický výkon?

Doporučujeme se před zákrokem najíst. Po výkonu doporučujeme klidový režim, analgetika a postižené místo chladit.

 

Po zhojení extrahovaného zubu je ve většině případů vhodné zub nahradit. Chybějící zub či zuby narušují celistvost Vašeho chrupu a přinášejí nejen estetické, ale i funkční a zdravotní problémy. Chybějící zub vyvolává anatomické změny v čelisti a na ztrátu zubu reaguje i zub v protilehlé čelisti (sklánění zubů do mezer, výstup protilehlého zubu ven z čelistní kosti).  Možnosti náhrady zubu jsou různé: zabývá se jimi protetická stomatologie nebo poměrně nový obor implantologie.

 

Co je zubní implantát?

Zubní implantáty jsou náhrady chybějících zubů, které jsou stejně jako Vaše zuby pevně uchyceny v čelisti. Zubní implantáty jsou titanové šrouby, zavedené přímo do čelistní kosti. Titan lidský organismus dobře snáší a po krátké době několika týdnů dochází k pevnému připojení kosti k implantátu, tzv. osteointegraci. Zubní implantát tak nahradí kořen ztraceného zubu. Na titanový šroub se poté upevňuje zubní náhrada – buď korunka nebo můstek, pokud je třeba nahradit více chybějících zubů či celková protéza.

 

Je lepší zubní implantát nebo můstek?

Záleží na situaci. Největší výhodou zubního implantátu je, že není nutné brousit okolní zuby jako v případě můstku.